26 Ekim 2013 Cumartesi

ODTÜ'deki Ağaç Katliamı ve Yapılması Planlanan Yol Hakkında

Validebağ Korusu sever herkesin adına; ODTÜ'de son günlerde yaşanan ve milyonların gözü önünde, yangından mal kaçırır gibi bayram gecesi iş makinaları, kamyonlar ve belediye ekipleriyle, polis gözetiminde ormana girilip binlerce ağacı kesen, göstermelik sayıda ağaçları yerinden sökerek nakledileceği yalanıyla halkı oyalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'i kınıyor ve yaşananları üzüntüyle izlediğimizi tüm kamuoyuna paylaşıyoruz.

Mesele aslında bizce ODTÜ, otoyol ya da bulvar meselesi değil, yıllardır belli amaçlar uğruna kesilen, yakılan, ortadan kaldırılan ağaçlar ve onları yaratan ormanların meselesidir. Bizce doğadaki 1 ağaç bile 1 orman kadar değerlidir ve korunmaya, yüceltilmeye haktır. Bu hak biz insanlar tarafından verilmiş bir hak değil, Allah'ın hakkıdır ve biz insanlığa biçilmiş bir mirastır, bizlere verilmiş bir lütuftur. Bu lütuf korumak ve faydalanmanın lütfudur. Yunus Emre'nin sözünde dediği gibi "Benim bir karıncaya bile ulu nazarım vardır" sözü hepimiz için doğa şiarı olmalıdır. Ancak yaşanan manzara ortadadır ve bu manzara yıllardır gözlerimizin önünde, tepkilere rağmen oynanmaktadır. Bu üzücü tablo bile ne yazık ki Başbakan'ı pek enterese etmemekte, onun için sadece ekonomiye, inşaat sektörüne gelen yatırımların meyvesi olarak görmektedir. Ona ve hükümetine göre bu yaşananlar sadece bir ağaç topluluğunun kesilmesi, yerine başkalarının dikilmesi veya en bilineninden, kesilen ağaçların yerine 10 katını dikmek demek kadar basit kaçmaktır. Bu mantık olduğu müddetçe daha çok ağaçlar kesilecek, daha çok ormanlar yok olacak, daha fazla AVM'ler yapılacak, daha çok minibüsçüler destek eylemi gerçekleştireceklerdir. Zaten bu işlerden en fazlasıyla minibüsçüler ve taksiciler faydalanacaklarına göre, geriye ne kalır söylenecek.

Bir kızılderili atasözüne göre dünyanın sonu yakındır o halde.  "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacaktır."


Ek Bilgiler ve Değerlendirmeler

ODTÜ ormanı, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 1. maddesinde yapılan orman tanımına uygun olarak orman sayılan alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu alanların korunması ve yönetimi 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabidir. 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre ormanlar mülkiyet ve idareleri bakımından devlet ormanları, özel ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar olarak gruplandırılır. ODTÜ Ormanı hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar içinde yer almaktadır.
İlgili kurumlarca yapılan açıklamalarda Orman İdaresi'nden alınan herhangi bir izne değinilmemektedir. Şayet ağaç kesimi ve sökme işlemleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmadan yapıldıysa, bu işlemler 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince hukuka aykırıdır. Bu izinler alınmadan yapılan her türlü ağaç kesme ve sökme işlemleri; ilgili kanunun 14. A ve B maddelerinde suç olarak tanımlanmıştır.
Buna ek olarak bir planın onaylanması ile kesinleşmesi farklı olup, planlar ancak askı süresi sona erdiğinde kesinleşir ve uygulanabilir duruma gelirler. Askı süresi içerisinde ve özellikle bir kamu kurumu olan Üniversite'nin yine bir başka kamu kurumu olan Büyükşehir Belediyesi'ne “plana itiraz edeceğini bildirmesine rağmen” planla ilgili icrai işlemde bulunmak plan hukukuna aykırıdır. Kamu kurumları arasında her zaman sorunlar olabilir ama bunun çözümü zor kullanmak olmamalıdır. Şehircilik ve planlama ilkeleri kapsamında ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü kararın ilgili tüm paydaşlarca benimsenmesi gerekmektedir.

Anayasanın 169. Maddesinde bütün ormanların gözetiminin Devlete ait olduğu, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 6. maddesinin 2. fıkrasında “Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu Kanunun hükümleri dairesinde Orman Genel Müdürlüğü'nün murakabesine tabidir” hükmü yer almıştır.
Ayrıca orman alanlarında yapılacak her türlü tesis ve binaların yapılabileceği ile izinlerin hangi şekilde verilebileceğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasında da “Bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir” diyerek bu sahalardaki söz konusu bina ve tesisleri için Orman İdaresi'nden izin alınması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu'nun hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların işletme ve yönetimine ilişkin 49 maddesi ile kapsam içine sokulan 14. Maddesi A bendinde; Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak, B bendinde; Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak; yasaklanmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder